Wprowadzono zakaz ujawniania powiatowych danych o zarażonych

Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego wprowadzono zakaz podawania informacji o stanie epidemiologicznym dotyczącym koronawirusa na terenach powiatów. Do wczoraj szczycieńskie starostwa takie dane jeszcze upubliczniało.