Wpolityce.pl o miliardach dla TVP

„To inwestycja o bardzo wysokiej stopie zwrotu” i „wydatki na TVP opłaciły się Polakom jak mało co”