Uproszczenie zasad dostawy wyrobów akcyzowych na podstawie e-dokumentów

Uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przygotowany przez Ministerstwo Finansów.