Rzecznik Praw Obywatelskich: zakaz wstępu do lasu nie ma podstawy prawnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do ministra środowiska: zakaz wstępu do lasu nie ma podstawy prawnej. – Ani przepisy ustawy o lasach, ani przepisy ustawy o ochronie przyrody nie przewidują możliwości zakazania wstępu do lasu i parku narodowego z powodu epidemii choroby ludzkiej.