Podczas blokowania torów kolejowych górnicy używali atrap ładunków wybuchowych

Czy takie zachowanie przez pracowników branży w której na co dzień korzysta się z materiałów wybuchowych nie powinno podchodzić już pod paragraf o terroryzm?