Poczta ponownie żądała spisów wyborców!

Już nie anonimem, lecz pismem z podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji poczty. Ponadto załącza decyzję premiera, która zobowiązuje pocztę do przeciwdziałania COVID-19 poprzez organizację wyborów (xDDD). Burmistrz odmówił; wybory zgodnie z obowiązującym prawem organizuje PKW.