Odkryto pierwsze cykliczne źródło tajemniczych FRB (fast radio burst).

Naukowcy z kanadyjskiego zespołu CHIME/FRB zaobserwowali, w okresie od IX.2018 r. do X.2019 r., 28 błysków radiowych ze źródła FRB 180916.J0158+65 z cyklicznością o okresie 16 dniowym. Nie wiadomo jaki mechanizm się za tym kryje.