O tym jak doprowadziliśmy do katastrofy. A będzie jeszcze gorzej.

Wietrzenie skał, erozja, pustyniennie, sukcesja roślinna, głupota, chciwość i lekkomyślność – Tak drogie Miraski! dobrze myślicie! To cechy charakteryzujące retencję wodna w Polsce.