Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16

Każda jednostka gospodarcza posiada chociaż jeden składnik rzeczowych aktywów trwałych