„Gwałcić trzeba tak, by tego nie zgłosiła” – Młodzieżówka partii KORWiN

Młodzi zwolennicy partii prawicowych dzielą się swoimi refleksjami na temat gwałtu.
Osoby opisujące swoje fantazje zostały już wyrzucone, do czego się przyznała młodzieżówka.