Fail porady adwokackiej z wykop.pl

„Treść oświadczenia niezgodna z rzeczywistością”