Drukowane karty błędne nawet jeśli ustawa przejdzie

Nawet jeśli procedowana w Senacie ustawa zostanie uchwalona, to: „Karty nie mają odcisku pieczęci PKW. Art. 40 § 4 k.w. przewiduje, że jest to obligatoryjny element karty do głosowania. Żaden przepis ustawy, procedowany albo obowiązujący nie deroguje tego przepisu.” Kompromitacji ciąg dalszy.