Dr Bartosiak o koronawirusie: Zacząłem się naprawdę niepokoić. W Europie…

Warto obejrzeć