Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym – szybszy proces inwestycyjny?

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 kwietnia 2020 r. opublikowano nowelizację ustawy