Wąż zjedzony żywcem, podziwia świat wystając z gardła ptaka.

Przygoda życia ptaka, węża i fotografa.