Termin przedawnienia roszczeń skrócony z 10 do 6 lat !

Nowy termin przedawnienia ma zastosowanie do roszczeń majątkowych, w przypadku których do tej pory obowiązywał termin 10-letni, a więc roszczeń np. o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Zajmowanie cudzej nieruchomości coraz bardziej opłacalne. Jakoś o tym nie było głośno.