Szpital w Warszawie Międzylesiu chowa łóżka przed załogami pogotowia – nagranie!

Nagranie z rozmowy załogi karetki z dyspozytorem, w którym załoga mówi o odmowie przyjęcia pacjenta i chowaniu łóżka, a dyspozytor zastanawia się czy wzywać policję by zmusiła szpital do przyjęcia pacjenta. Tak wygląda dziś nasza służba zdrowa i zapas łóżek zgodnie z narracją rządu…