Sędzia TK Justyn Piskorski poproszony o rezygnację ze stanowiska na UaM.

Justyn Piskorski, sędzia sprawozdawca TK przy wyroku ograniczającym możliwość dokonania aborcji w Polsce, został przez współpracowników poproszony o rezygnację z kierowania Zakładem Prawa Karnego na WPiA UAM w Poznaniu. Pojawiła się petycja do władz uczelni o zerwanie wszelkiej współpracy z sędzią.