RPP: stopy procentowe pozostają bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna nadal 0,10 proc.