Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – wypłaty z ZUS [AUDIO]

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ZUS wypłaca tysiącom osób uprawnionych. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek.