Polska jako jedyna zawetowała wspólne stanowisko UE w sprawie SI

Bo w projekcie użyto słowa dżender, bynajmniej lpg nie poparli!