Policja nielegalnie wkroczyła na teren PW naruszając autonomię uczelni.

W dniu wczorajszym, pośród wielu naruszeń prawa przez policję, znalazło się także naruszenie autonomii uczelni (…) oddział prewencji Komenda Stołeczna Policji wtargnął na teren Politechniki Warszawskiej. Policja nie uzyskała zgody rektora i nie reagowała na protesty strażników…