Nawacki ostentacyjnie podarł projekty uchwał podpisanych przez 31 sędziów SR

Niebywałe. Po odczytaniu projektów uchwał podpisanych przez 31 sędziów SR w Olsztynie (m.in. ws. sędziego Juszczyszyna), Nawacki ostentacyjnie je podarł.