Kierunek w jakim zmierza moderacja Wykopu?

Skecz od BBC Three o użyciu słowa „czarny” przez białych.