Izrael wściekły. Polska jednym z krajów głosujących w WHO przeciwko Izraelowi

Izrael oskarżony o to, że okupacja ogranicza i utrudnia Palestyńczykom i syryjskim Druzom dostęp do opieki medycznej. Polska głosowała m.in. z Francją, N. Zelandią i Irlandią za przyjęciem rezolucji zobowiązującej WHO do przygotowania sprawozdania nt. sytuacji na terytoriach okupowanych przez Izrael