Czego boi się PiS: wizualizacja pierwszego sprawozdania o praworządności w UE

Komisja Europejska wypuściła w 2020 pierwsze – w zamierzeniu coroczne i mogące dać podstawę do ograniczenia wypłat środków – sprawozdanie o praworządności we wszystkich krajach wspólnoty. Polska oprócz Bułgarii i Węgier jest krajem, który świeci się najczęściej na żółto i czerwono.