Borys Szyc upublicznia wiadomości od Latkowskiego

Nie brak opinii że Latkowski nadużywa alkoholu.