5000 zł za wyjście do sklepu, bez prawa do obrony, z wątpliwym uzasadnieniem

Sanepid ukarał mężczyznę karą 5000 zł za wyjście do sklepu w celu zakupu piwa. Problem staje się generalny: obywatele są represjonowani przez urzędników, bez prawa do obrony, z rygorem natychmiastowej wykonalności kary. Analiza prawna.